NHG geaccrediteerd

15-05-2018:

NHG geaccrediteerde praktijk

Vol trots mogen wij u melden dat Huisartsenpraktijk Celsius met ingang van mei 2018 het keurmerk ‘Geaccrediteerde Praktijk’ van het Nederlands Huisartsen genootschap (NHG) mag voeren. Dit betekent dat de praktijk voldoet aan de kwaliteitseisen die het NHG stelt en actief werkt aan blijvende optimale kwaliteit van patiëntenzorg.

24-07-2017:

Per 1 juli 2017 zijn wij gestart met de NHG praktijkaccreditatie.

DIT IS HET NHG-KEURMERK VOOR HUISARTSENPRAKTIJKEN DIE WERKEN AAN VERBETERING VAN DE ZORG.

Alhoewel u er als patiënt wellicht weinig direct van merkt, zijn we “achter de schermen” druk bezig met het doorvoeren van allerlei verbeteringen. We hopen ook dit jaar weer veel aanpassingen te kunnen doen ter verbetering van onze praktijkvoering, zodat uiteindelijk u als patiënt er baat bij hebt.

Wat houdt dit keurmerk in?

Hoe zit het met onze wachttijden? Worden uw gegevens goed beheerd en beschikken onze medewerkers over genoeg medische kennis? 
Natuurlijk wilt u weten wat de kwaliteit van uw praktijk is. U wilt toch met een gerust hart naar de dokter gaan? 
Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de wetenschappelijke vereniging van huisartsen, heeft daarom een keurmerk ontwikkeld. Met dit keurmerk laat een huisartsenpraktijk zien dat zij kwaliteit belangrijk vindt en dat zij blijvend en systematisch werkt aan verbetering.

Hoe werkt het?

Om voor een keurmerk in aanmerking te komen, moet de praktijk een flink aantal stappen doorlopen. Allereerst wordt de praktijk helemaal doorgelicht. Er worden gegevens verzameld over de organisatie van de praktijk, de medische zorg in de praktijk en de mening van de patiënten. Een onafhankelijk adviseur verwerkt al deze gegevens in een rapport. De huisarts maakt vervolgens aan de hand van dit rapport een verbeteringsplan voor de praktijk. 
Een NHG accrediteur bezoekt daarna de praktijk om te beoordelen of de gegevens op een juiste wijze zijn verzameld, de plannen aan de gestelde eisen voldoen en of de praktijk met de uitvoering is begonnen. 
Voldoet de praktijk aan deze voorwaarden, dan wordt het NHG keurmerk toegewezen. Elk jaar bezoekt de accrediteur de praktijk opnieuw om te beoordelen of de praktijk zich houdt aan de gemaakte afspraken en in hoeverre ontwikkelingen in het verbeteringsplan zijn verwerkt. Het keurmerk wordt telkens verleend voor 1 jaar.

Uw mening van belang! 

Een gekeurde praktijk heeft naar haar patiënten geluisterd. Een belangrijk onderdeel om te komen tot een keurmerk is namelijk het in kaart brengen van het oordeel van de patiënten en deze vervolgens te koppelen aan concrete verbeteringsacties. dit doen wij door middel van enquêtes onder patienten. Het NHG-keurmerk geeft niet de garantie dat er nooit meer klachten zijn, hoewel de praktijk daar natuurlijk wel naar streeft. Uw mening is en blijft dus belangrijk.

Contact?

Een geaccrediteerde huisartsenpraktijk heeft graag zicht op de klachten en ideeën van patiënten. Deze worden gebruikt om de praktijk te kunnen verbeteren. De medewerkers horen dus graag welke ideeën u heeft. Al uw opmerkingen zijn welkom. Of het nu gaat om de manier van werken, de vakbekwaamheid of iets totaal anders. De doktersassistente neemt uw opmerkingen graag in ontvangst.

error: