Spoedgevallen

Op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur moet u voor situaties waarbij direct medische hulp noodzakelijk is de huisartsenpraktijk bellen. U gebruikt dan keuzetoets 1. Het is van belang dat u deze lijn niet voor andere zaken gebruikt. Als dat wel gebeurt, zal het gesprek direct worden beëindigd.

Buiten deze uren, in het weekend en op feestdagen kunt u, voor spoedgevallen, de huisartsenpost bellen, 0252 240212. Klik op het plaatje hieronder, als u twijfelt of het een spoedgeval betreft.
Als onder op het plaatje  staat, is de huisartsenpraktijk gesloten en moet u, voor spoedgevallen, de huisartsenpost bellen.

Bij acuut levensgevaar belt u 112.

error: