Praktijkondersteuning

In de praktijk is, onder verantwoordelijkheid van uw eigen huisarts, een praktijkondersteuner werkzaam, die speciaal is opgeleid voor het begeleiden van mensen met een chronische ziekte, zoals astma, COPD, Diabetes Mellitus (suikerziekte) en hart- en vaatziekten. De praktijkondersteuner legt ook huisbezoeken af. Uw eigen huisarts heeft regelmatig overleg met de praktijkondersteuner over de patiëntcontacten.

In de praktijk werken ook praktijkondersteuners GGZ (geestelijke gezondheidszorg). Zij behandelen mensen met psychische klachten zoals bijvoorbeeld somberheid en overspannenheid.

error: